główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7831. Data: 2015-09-24 13:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.93.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7832. Data: 2015-09-24 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.92.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7833. Data: 2015-09-24 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.88.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7834. Data: 2015-09-24 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7835. Data: 2015-09-24 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.86.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7836. Data: 2015-09-24 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X.85.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7837. Data: 2015-09-24 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.93.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Wykonanie: Agnieszka Janik
7838. Data: 2015-09-24 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.92.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7839. Data: 2015-09-24 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7840. Data: 2015-09-24 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.90.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7841. Data: 2015-09-24 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.89.2015 z dnia 21 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7842. Data: 2015-09-24 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.88.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7843. Data: 2015-09-24 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7844. Data: 2015-09-24 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.86.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
7845. Data: 2015-09-24 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X.85.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno?wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7846. Data: 2015-09-24 12:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzadzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7847. Data: 2015-09-24 12:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7848. Data: 2015-09-24 12:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7849. Data: 2015-09-24 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7850. Data: 2015-09-24 12:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7851. Data: 2015-09-24 12:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
7852. Data: 2015-09-24 11:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7853. Data: 2015-09-24 11:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
7854. Data: 2015-09-24 11:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno - wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7855. Data: 2015-09-23 07:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą
Wykonanie: Agnieszka Janik
7856. Data: 2015-09-22 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr IX.2015 z IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 sierpnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7857. Data: 2015-09-22 08:44
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr IX.2015 z IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 sierpnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7858. Data: 2015-09-22 08:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr IX.2015 z IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 sierpnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7859. Data: 2015-09-18 11:02
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o planowanych wyłączeniach dostaw wody w dniach 21-25.09.2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7860. Data: 2015-09-18 10:53
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o planowanych wyłączeniach dostaw wody w dniach 21-25.09.2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak