główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9361. Data: 2014-10-07 10:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Rabenda Monika
Wykonanie: Agnieszka Janik
9362. Data: 2014-10-07 10:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9363. Data: 2014-10-07 10:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biernacki Adam .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9364. Data: 2014-10-07 10:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9365. Data: 2014-10-07 10:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9366. Data: 2014-10-07 10:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jelonek Marek .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9367. Data: 2014-10-07 10:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kluba Mariusz .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9368. Data: 2014-10-07 10:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwaśny Mieczysław .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9369. Data: 2014-10-07 10:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9370. Data: 2014-10-07 10:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9371. Data: 2014-10-07 10:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sendal Danuta .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9372. Data: 2014-10-07 10:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szymanek Benon.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9373. Data: 2014-10-07 10:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Andrzej .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9374. Data: 2014-10-07 10:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiecha Katarzyna .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9375. Data: 2014-10-07 10:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9376. Data: 2014-10-07 10:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zabawa Marek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9377. Data: 2014-10-06 13:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Przystajń obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 000 000,00 zł.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Przystajń obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 000 000,00 zł
Wykonanie: Agnieszka Janik
9378. Data: 2014-10-06 13:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Przystajń obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 000 000,00 zł
Wykonanie: Agnieszka Janik
9379. Data: 2014-10-06 13:46
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię rio o możliwości wykupu przez Gminę P-jń obligacji komunalnych na kwotę 2 mln zł
Wykonanie: Agnieszka Janik
9380. Data: 2014-10-06 10:35
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9381. Data: 2014-10-06 10:34
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 238/1, 247 ob. Górki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9382. Data: 2014-10-01 10:11
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola udzielania zamówień publicznych w 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół kontroli
Wykonanie: Agnieszka Janik
9383. Data: 2014-10-01 10:10
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola udzielania zamówień publicznych w 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9384. Data: 2014-10-01 10:09
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola postępowania przetargowego "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół kontroli
Wykonanie: Agnieszka Janik
9385. Data: 2014-10-01 10:07
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola postępowania przetargowego "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9386. Data: 2014-10-01 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok oraz wieloletnie prognozy finansowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9387. Data: 2014-10-01 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok oraz wieloletnie prognozy finansowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9388. Data: 2014-10-01 10:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przystajń dla samorządowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9389. Data: 2014-10-01 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przystajń dla samorządowych instytucji kultury
Wykonanie: Agnieszka Janik
9390. Data: 2014-10-01 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik