główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11191. Data: 2013-04-17 14:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11192. Data: 2013-04-17 07:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11193. Data: 2013-04-17 07:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11194. Data: 2013-04-16 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Paweł Antczak
11195. Data: 2013-04-15 16:05
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja wersji rejestru
Wykonanie: Paweł Antczak
11196. Data: 2013-04-15 14:39
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11197. Data: 2013-04-15 14:38
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
11198. Data: 2013-04-15 14:37
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11199. Data: 2013-04-15 14:36
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
11200. Data: 2013-04-12 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11201. Data: 2013-04-12 15:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11202. Data: 2013-04-12 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11203. Data: 2013-04-12 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11204. Data: 2013-04-12 10:52
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 99/1 Mrówczak)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11205. Data: 2013-04-11 16:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11206. Data: 2013-04-11 16:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11207. Data: 2013-04-11 16:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11208. Data: 2013-04-11 16:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11209. Data: 2013-04-11 16:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11210. Data: 2013-04-11 16:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "?Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń?
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11211. Data: 2013-04-10 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - schemat
Wykonanie: Agnieszka Janik
11212. Data: 2013-04-10 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - proj budowlany zagospodarowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11213. Data: 2013-04-10 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - projekt budowlany
Wykonanie: Agnieszka Janik
11214. Data: 2013-04-10 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11215. Data: 2013-04-10 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik-przedmiar
Wykonanie: Agnieszka Janik
11216. Data: 2013-04-10 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik- formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11217. Data: 2013-04-10 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - zaproszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11218. Data: 2013-04-10 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11219. Data: 2013-04-09 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.188.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przystajń i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11220. Data: 2013-04-09 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik