główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10051. Data: 2014-02-26 08:10
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10052. Data: 2014-02-26 08:07
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana - Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10053. Data: 2014-02-26 07:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10054. Data: 2014-02-25 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10055. Data: 2014-02-25 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10056. Data: 2014-02-25 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10057. Data: 2014-02-25 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.250.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10058. Data: 2014-02-25 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.252.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10059. Data: 2014-02-21 12:49
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10060. Data: 2014-02-19 13:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10061. Data: 2014-02-19 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10062. Data: 2014-02-19 13:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
Wykonanie: Agnieszka Janik
10063. Data: 2014-02-19 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.235.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10064. Data: 2014-02-19 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.243.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4094/.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10065. Data: 2014-02-19 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVII/57/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10066. Data: 2014-02-19 12:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10067. Data: 2014-02-19 12:42
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10068. Data: 2014-02-19 12:41
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10069. Data: 2014-02-19 12:41
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10070. Data: 2014-02-19 12:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10071. Data: 2014-02-19 12:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10072. Data: 2014-02-19 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.253.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10073. Data: 2014-02-19 12:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.253.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10074. Data: 2014-02-19 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10075. Data: 2014-02-19 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
10076. Data: 2014-02-19 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.256.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10077. Data: 2014-02-19 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.256.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10078. Data: 2014-02-19 12:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.255.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10079. Data: 2014-02-19 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.255.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10080. Data: 2014-02-19 12:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.254.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik