główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5371. Data: 2017-02-10 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.214.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5372. Data: 2017-02-10 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.213.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5373. Data: 2017-02-10 10:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.212.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5374. Data: 2017-02-10 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.211.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Stany, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji - numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5375. Data: 2017-02-10 10:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.222.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5376. Data: 2017-02-10 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.221.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5377. Data: 2017-02-10 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
5378. Data: 2017-02-10 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.221.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5379. Data: 2017-02-10 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.220.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5380. Data: 2017-02-10 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.220.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5381. Data: 2017-02-10 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.219.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5382. Data: 2017-02-10 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.219.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5383. Data: 2017-02-10 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.218.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5384. Data: 2017-02-10 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.218.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5385. Data: 2017-02-10 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.217.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono numer uchwały w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5386. Data: 2017-02-10 10:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.217.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5387. Data: 2017-02-10 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII.217.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5388. Data: 2017-02-07 13:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXIII.2016 z XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
5389. Data: 2017-02-07 13:37
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXIII.2016 z XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z XXIII sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5390. Data: 2017-02-07 13:36
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXIII.2016 z XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5391. Data: 2017-02-07 13:29
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2017 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5392. Data: 2017-02-03 09:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5393. Data: 2017-02-03 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5394. Data: 2017-02-03 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 r. Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
5395. Data: 2017-02-03 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 r. Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5396. Data: 2017-02-03 09:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
5397. Data: 2017-02-03 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
5398. Data: 2017-02-01 15:23
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5399. Data: 2017-02-01 15:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zwrocie podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5400. Data: 2017-02-01 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędoowego
Wykonanie: Agnieszka Janik