główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3331. Data: 2018-05-22 13:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Zenon.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3332. Data: 2018-05-22 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3333. Data: 2018-05-22 13:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3334. Data: 2018-05-22 13:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3335. Data: 2018-05-22 10:13
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia na 28.05.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3336. Data: 2018-05-22 10:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną informację dot. zamknięcia Urzędu 2 maja
Wykonanie: Agnieszka Janik
3337. Data: 2018-05-21 13:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.12 z 14 maja 2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3338. Data: 2018-05-21 13:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.12 z 14 maja 2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3339. Data: 2018-05-21 13:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
3340. Data: 2018-05-21 13:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
3341. Data: 2018-05-21 13:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3342. Data: 2018-05-21 13:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3343. Data: 2018-05-21 13:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3344. Data: 2018-05-21 13:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3345. Data: 2018-05-21 13:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 16.04.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3346. Data: 2018-05-21 13:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 39.2018 z dnia 21 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3347. Data: 2018-05-21 13:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 39.2018 z dnia 21 maja 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3348. Data: 2018-05-14 11:06
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano analizę za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3349. Data: 2018-05-14 11:05
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
3350. Data: 2018-05-14 11:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3351. Data: 2018-05-11 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3352. Data: 2018-05-11 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2018 z 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3353. Data: 2018-05-11 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3354. Data: 2018-05-11 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3355. Data: 2018-05-11 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3356. Data: 2018-05-11 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3357. Data: 2018-05-11 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2018 z 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3358. Data: 2018-05-11 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 10.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3359. Data: 2018-05-11 12:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 10.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3360. Data: 2018-05-11 12:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik