główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10321. Data: 2013-12-04 13:28
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pierwotną uchwałę dot. WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
10322. Data: 2013-12-04 13:23
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pierwotną uchwałę budżetową na 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10323. Data: 2013-12-04 13:16
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
10324. Data: 2013-12-04 13:11
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki
Wykonanie: Agnieszka Janik
10325. Data: 2013-12-04 12:52
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię rio o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10326. Data: 2013-12-04 12:49
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10327. Data: 2013-12-04 12:46
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10328. Data: 2013-12-04 12:41
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO o możliwości sfinansowania kwoty deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10329. Data: 2013-12-04 12:38
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO o prawidłowości deficytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10330. Data: 2013-12-04 12:35
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię rio o proj WPF na 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10331. Data: 2013-12-04 12:32
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię rio o proj budżetu na 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10332. Data: 2013-12-04 12:29
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
10333. Data: 2013-12-04 10:02
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RB Z za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10334. Data: 2013-12-04 10:01
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RB-NDS za 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10335. Data: 2013-12-04 10:00
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano rb-N za 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10336. Data: 2013-12-04 09:55
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb 27S
Wykonanie: Agnieszka Janik
10337. Data: 2013-12-04 09:53
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb27S za 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10338. Data: 2013-12-04 09:52
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: RbZ za 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
10339. Data: 2013-12-04 09:51
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: RB-NDS za 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
10340. Data: 2013-12-04 09:50
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RBN za 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10341. Data: 2013-12-04 09:49
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RB28S za 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
10342. Data: 2013-12-04 09:48
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RB27S za 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
10343. Data: 2013-12-04 09:46
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano RbZ za 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
10344. Data: 2013-12-04 09:46
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano rb NDS za 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
10345. Data: 2013-12-04 09:45
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: dodano rbN za 2011
Wykonanie: Agnieszka Janik
10346. Data: 2013-12-04 09:43
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: dodano Rb 27S
Wykonanie: Agnieszka Janik
10347. Data: 2013-12-04 09:40
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku) .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano rb27s za 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10348. Data: 2013-12-04 09:39
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10349. Data: 2013-12-03 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak
10350. Data: 2013-12-03 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak