główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8041. Data: 2015-08-07 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.83.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8042. Data: 2015-08-07 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.82.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8043. Data: 2015-08-07 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.82.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8044. Data: 2015-08-07 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.81.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8045. Data: 2015-08-07 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.81.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
8046. Data: 2015-08-07 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.80.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8047. Data: 2015-08-07 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.80.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8048. Data: 2015-08-07 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.79.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8049. Data: 2015-08-07 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX.79.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8050. Data: 2015-08-04 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8051. Data: 2015-08-04 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8052. Data: 2015-08-04 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8053. Data: 2015-08-04 14:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8054. Data: 2015-08-04 14:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8055. Data: 2015-08-04 14:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
8056. Data: 2015-08-04 14:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
8057. Data: 2015-08-04 14:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8058. Data: 2015-08-04 14:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8059. Data: 2015-08-04 13:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8060. Data: 2015-08-04 13:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. p487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8061. Data: 2015-08-04 13:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. p487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8062. Data: 2015-08-04 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8063. Data: 2015-08-04 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8064. Data: 2015-08-04 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8065. Data: 2015-08-04 13:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8066. Data: 2015-08-04 13:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8067. Data: 2015-08-04 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8068. Data: 2015-08-04 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 52/2015 dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8069. Data: 2015-08-04 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2015 dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8070. Data: 2015-08-04 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik