główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5671. Data: 2016-11-16 08:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXI.2016 z XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 października 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z XXI sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5672. Data: 2016-11-16 07:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXI.2016 z XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 października 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5673. Data: 2016-11-14 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
5674. Data: 2016-11-14 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
5675. Data: 2016-11-14 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
5676. Data: 2016-11-14 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
5677. Data: 2016-11-14 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
5678. Data: 2016-11-14 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
5679. Data: 2016-11-14 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5680. Data: 2016-11-14 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5681. Data: 2016-11-14 14:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5682. Data: 2016-11-14 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5683. Data: 2016-11-14 14:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5684. Data: 2016-11-14 14:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uzasadnienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5685. Data: 2016-11-14 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5686. Data: 2016-11-14 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5687. Data: 2016-11-14 13:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
5688. Data: 2016-11-10 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5689. Data: 2016-11-10 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5690. Data: 2016-11-10 11:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5691. Data: 2016-11-10 11:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5692. Data: 2016-11-10 11:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5693. Data: 2016-11-08 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 110/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5694. Data: 2016-11-07 16:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4210.10.2016.WW.13 z 13 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5695. Data: 2016-11-07 16:33
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4210.10.2016.WW.13 z 13 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5696. Data: 2016-11-07 15:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
5697. Data: 2016-11-07 15:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
5698. Data: 2016-11-07 15:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5699. Data: 2016-11-07 15:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5700. Data: 2016-11-07 15:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na 22 sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 14.11.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik