główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9151. Data: 2014-11-28 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 116/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
9152. Data: 2014-11-28 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2015 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9153. Data: 2014-11-28 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 119/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2015 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9154. Data: 2014-11-28 13:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9155. Data: 2014-11-28 13:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 118/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377
Wykonanie: Agnieszka Janik
9156. Data: 2014-11-28 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9157. Data: 2014-11-28 12:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9158. Data: 2014-11-28 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 116/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9159. Data: 2014-11-28 12:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9160. Data: 2014-11-27 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nieotwierajacy się załacznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9161. Data: 2014-11-27 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nieotwierający się załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9162. Data: 2014-11-27 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nie otwierający się załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9163. Data: 2014-11-27 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono nie otwierający się załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9164. Data: 2014-11-27 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 8 - oświadczenie o przynależności do grup[y kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9165. Data: 2014-11-27 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu GUD
Wykonanie: Agnieszka Janik
9166. Data: 2014-11-27 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6 - podwykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9167. Data: 2014-11-27 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 5 oświadczenie innego podmiotu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9168. Data: 2014-11-27 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 4 wykaz dostaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
9169. Data: 2014-11-27 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9170. Data: 2014-11-27 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9171. Data: 2014-11-27 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9172. Data: 2014-11-27 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9173. Data: 2014-11-27 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9174. Data: 2014-11-27 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9175. Data: 2014-11-27 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9176. Data: 2014-11-27 12:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XL sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 13 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
9177. Data: 2014-11-27 12:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9178. Data: 2014-11-27 12:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9179. Data: 2014-11-27 12:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9180. Data: 2014-11-27 11:46
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o konkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik