główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9931. Data: 2014-04-17 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9932. Data: 2014-04-17 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9933. Data: 2014-04-17 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9934. Data: 2014-04-17 15:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9935. Data: 2014-04-16 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2013 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9936. Data: 2014-04-16 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2013 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9937. Data: 2014-04-16 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2013 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9938. Data: 2014-04-16 07:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2013 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9939. Data: 2014-04-16 07:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2013 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9940. Data: 2014-04-15 11:49
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak
9941. Data: 2014-04-15 11:46
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń
Wykonanie: Alina Piśniak
9942. Data: 2014-04-15 10:15
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9943. Data: 2014-04-15 10:09
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9944. Data: 2014-04-15 10:02
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9945. Data: 2014-04-15 10:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto pustą publikację błędnie utworzoną
Wykonanie: Agnieszka Janik
9946. Data: 2014-04-15 10:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
9947. Data: 2014-04-15 09:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9948. Data: 2014-04-15 09:58
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9949. Data: 2014-04-15 09:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV.2013 z XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10 marca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9950. Data: 2014-04-14 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki nr 2 do nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9951. Data: 2014-04-14 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treśćtabel nr 3 do 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
9952. Data: 2014-04-14 11:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść tabeli 1 i 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9953. Data: 2014-04-14 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9954. Data: 2014-04-14 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9955. Data: 2014-04-14 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9956. Data: 2014-04-14 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9957. Data: 2014-04-14 10:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9958. Data: 2014-04-10 11:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9959. Data: 2014-04-10 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - IV kadencja (2002-2006)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9960. Data: 2014-04-10 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik