główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4111. Data: 2017-12-21 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.290.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4112. Data: 2017-12-21 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.290.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
4113. Data: 2017-12-21 10:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.290.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4114. Data: 2017-12-20 07:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół NR XXXIII.2017 z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4115. Data: 2017-12-20 07:39
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół NR XXXIII.2017 z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4116. Data: 2017-12-20 07:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół NR XXXIII.2017 z XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 13 listopada 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4117. Data: 2017-12-13 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4118. Data: 2017-12-13 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4119. Data: 2017-12-13 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4120. Data: 2017-12-13 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4121. Data: 2017-12-11 15:58
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano kartę projektów
Wykonanie: Agnieszka Janik
4122. Data: 2017-12-11 15:57
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz uwag do ogłoszenia o konsultacjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
4123. Data: 2017-12-11 15:57
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
4124. Data: 2017-12-11 14:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o projektach nr 7 i 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
4125. Data: 2017-12-11 14:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
4126. Data: 2017-12-11 14:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4127. Data: 2017-12-11 14:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4128. Data: 2017-12-11 14:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4129. Data: 2017-12-11 14:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4130. Data: 2017-12-11 14:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4131. Data: 2017-12-11 14:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4132. Data: 2017-12-11 14:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4133. Data: 2017-12-11 13:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 34.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4134. Data: 2017-12-11 13:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 34.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4135. Data: 2017-12-07 12:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dot. krótszej pracy UG w dniu 20.12.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4136. Data: 2017-12-07 11:12
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
Dodatkowy opis redaktora: dodano obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
4137. Data: 2017-12-07 11:12
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4138. Data: 2017-12-07 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4139. Data: 2017-12-06 11:12
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: zaktualizowano ogłoszenie dot wyłożenia do wglądu mpzp
Wykonanie: Agnieszka Janik
4140. Data: 2017-12-06 10:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik