główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9661. Data: 2014-07-25 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9662. Data: 2014-07-25 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany naprawczej do do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. i Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9663. Data: 2014-07-25 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany naprawczej do do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. i Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9664. Data: 2014-07-25 08:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9665. Data: 2014-07-25 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9666. Data: 2014-07-25 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9667. Data: 2014-07-25 08:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9668. Data: 2014-07-25 08:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany naprawczej do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9669. Data: 2014-07-25 08:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany naprawczej do Uchwały Nr XXXVII.274.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9670. Data: 2014-07-09 15:11
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9671. Data: 2014-07-07 16:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.274.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9672. Data: 2014-07-07 16:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.274.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9673. Data: 2014-07-07 16:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.273.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9674. Data: 2014-07-07 16:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.273.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9675. Data: 2014-07-07 16:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9676. Data: 2014-07-07 16:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9677. Data: 2014-07-07 15:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9678. Data: 2014-07-07 15:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9679. Data: 2014-07-07 15:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9680. Data: 2014-07-07 15:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9681. Data: 2014-07-04 14:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9682. Data: 2014-07-03 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.274.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9683. Data: 2014-07-03 13:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.274.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9684. Data: 2014-07-03 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9685. Data: 2014-07-03 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.273.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9686. Data: 2014-07-03 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.273.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9687. Data: 2014-07-03 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9688. Data: 2014-07-03 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.271.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9689. Data: 2014-07-03 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.271.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9690. Data: 2014-07-03 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.270.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik