główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10921. Data: 2013-06-27 07:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10922. Data: 2013-06-27 07:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10923. Data: 2013-06-27 07:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dla mieszkńców
Wykonanie: Agnieszka Janik
10924. Data: 2013-06-26 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 43/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Szkolna dr. nr 1115, 1125, dz. nr 656, 831/4".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie 43
Wykonanie: Agnieszka Janik
10925. Data: 2013-06-26 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 43/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Szkolna dr. nr 1115, 1125, dz. nr 656, 831/4"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10926. Data: 2013-06-26 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty nazwiska osoby odpowiedzialnej za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
10927. Data: 2013-06-26 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 42
Wykonanie: Agnieszka Janik
10928. Data: 2013-06-26 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10929. Data: 2013-06-26 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 41
Wykonanie: Agnieszka Janik
10930. Data: 2013-06-26 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10931. Data: 2013-06-26 08:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie GZOS z działalności w 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10932. Data: 2013-06-26 08:17
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni za 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10933. Data: 2013-06-26 08:14
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie GBP w P-jń za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10934. Data: 2013-06-26 08:12
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni przedłozone na sesji Rady Gminy Przystajń w dn. 29.04.13r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10935. Data: 2013-06-26 08:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10936. Data: 2013-06-26 08:09
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10937. Data: 2013-06-26 08:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10938. Data: 2013-06-26 07:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVI.2013 z XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 kwietnia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10939. Data: 2013-06-20 09:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 40/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10940. Data: 2013-06-20 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 40/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10941. Data: 2013-06-20 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 39/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10942. Data: 2013-06-19 14:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto zarządzenie dot. ogłoszenia pogotowia przeciwpożarowego i dodano zarządzenie odwołujące pogotowie przeciwpowodziowe.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10943. Data: 2013-06-17 16:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Szkolna dr. nr 1115, 1125, dz. nr 656, 831/4".
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie
Wykonanie: Paweł Antczak
10944. Data: 2013-06-17 15:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
10945. Data: 2013-06-17 15:54
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
10946. Data: 2013-06-17 15:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
10947. Data: 2013-06-17 15:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
10948. Data: 2013-06-17 15:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
10949. Data: 2013-06-17 15:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
10950. Data: 2013-06-17 15:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń - 24.06.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik