główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10801. Data: 2013-08-06 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Rb-27S za 2011 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10802. Data: 2013-08-06 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
10803. Data: 2013-08-06 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na ?Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10804. Data: 2013-08-06 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na ?Wykonanie otworu studziennego na działce nr ewid. 545/5 w Przystajni" w kwocie 225 000,00 zł.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10805. Data: 2013-08-05 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 49
Wykonanie: Agnieszka Janik
10806. Data: 2013-08-05 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10807. Data: 2013-08-02 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10808. Data: 2013-08-02 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10809. Data: 2013-08-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Mrówczak - dz. nr ewid. 99/1.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o rokowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10810. Data: 2013-08-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Mrówczak - dz. nr ewid. 99/1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10811. Data: 2013-08-02 10:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano informację dotyczącą godzin pracy UG P-jń w okresie upałów
Wykonanie: Agnieszka Janik
10812. Data: 2013-07-31 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr 46 zlokalizowanej w miejscowości Michalinów .
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10813. Data: 2013-07-31 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10814. Data: 2013-07-31 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10815. Data: 2013-07-30 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji o wykonaniu budżetu za II półrocze 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10816. Data: 2013-07-30 11:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
10817. Data: 2013-07-30 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10818. Data: 2013-07-30 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytów
Wykonanie: Agnieszka Janik
10819. Data: 2013-07-30 07:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 48
Wykonanie: Agnieszka Janik
10820. Data: 2013-07-30 07:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10821. Data: 2013-07-29 15:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10822. Data: 2013-07-22 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Paweł Antczak
10823. Data: 2013-07-18 15:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10824. Data: 2013-07-18 15:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10825. Data: 2013-07-15 14:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10826. Data: 2013-07-12 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10827. Data: 2013-07-12 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10828. Data: 2013-07-12 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10829. Data: 2013-07-12 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10830. Data: 2013-07-12 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa drogi w miejscowości Siekierowiźna - etap III"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński