główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9211. Data: 2014-11-21 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9212. Data: 2014-11-21 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9213. Data: 2014-11-21 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9214. Data: 2014-11-21 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 113/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9215. Data: 2014-11-20 15:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9216. Data: 2014-11-20 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał uzasadnienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9217. Data: 2014-11-20 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3-13 do proj uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9218. Data: 2014-11-20 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 do projektu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9219. Data: 2014-11-20 14:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 111/2014 - projekt uchwały wraz z zał. nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9220. Data: 2014-11-20 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9221. Data: 2014-11-20 14:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9222. Data: 2014-11-20 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
9223. Data: 2014-11-20 07:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia na koniec kadencji 201-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9224. Data: 2014-11-20 07:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9225. Data: 2014-11-20 07:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie na koniec kadencji 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9226. Data: 2014-11-18 15:06
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9227. Data: 2014-11-18 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9228. Data: 2014-11-18 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9229. Data: 2014-11-18 12:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9230. Data: 2014-11-18 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9231. Data: 2014-11-18 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.297.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9232. Data: 2014-11-18 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.297.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9233. Data: 2014-11-18 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.296.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9234. Data: 2014-11-18 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.296.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9235. Data: 2014-11-18 12:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9236. Data: 2014-11-18 12:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9237. Data: 2014-11-18 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.294.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9238. Data: 2014-11-18 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.294.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9239. Data: 2014-11-18 12:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.294.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9240. Data: 2014-11-18 12:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.293.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik