główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5131. Data: 2017-04-07 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5132. Data: 2017-04-07 09:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5133. Data: 2017-04-07 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Zespołu Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5134. Data: 2017-04-07 08:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Zespołu Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5135. Data: 2017-04-07 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2017/2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5136. Data: 2017-04-07 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5137. Data: 2017-04-06 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2017 z 20 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5138. Data: 2017-04-06 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 10 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5139. Data: 2017-04-06 15:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5140. Data: 2017-04-06 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5141. Data: 2017-04-06 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5142. Data: 2017-04-06 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5143. Data: 2017-04-06 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5144. Data: 2017-04-06 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5145. Data: 2017-04-06 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5146. Data: 2017-04-06 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31A/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5147. Data: 2017-04-06 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5148. Data: 2017-04-06 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5149. Data: 2017-04-06 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5150. Data: 2017-04-06 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5151. Data: 2017-04-06 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5152. Data: 2017-04-06 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5153. Data: 2017-04-06 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5154. Data: 2017-04-06 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5155. Data: 2017-04-06 14:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na koniec zatrudnienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5156. Data: 2017-04-05 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5157. Data: 2017-03-31 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5158. Data: 2017-03-29 20:54
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5159. Data: 2017-03-29 20:48
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
5160. Data: 2017-03-29 20:17
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak