główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o projekcie WPF

Załączniki:
Opinia RIO MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XL.345.2018 60 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok

Załączniki:
Uchwała nr XL.344.2018 57 KB
artykuł nr 4

Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Załączniki:
Uchwała Komisji Rewizyjnej MB
artykuł nr 5

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała RIO 166 KB