główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3541. Data: 2018-03-28 09:36
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Podłęże Szlacheckie i Wilcza Góra.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykazy nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
3542. Data: 2018-03-28 09:35
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Podłęże Szlacheckie i Wilcza Góra
Wykonanie: Agnieszka Janik
3543. Data: 2018-03-28 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3544. Data: 2018-03-28 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3545. Data: 2018-03-23 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3546. Data: 2018-03-23 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa ? etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3547. Data: 2018-03-23 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa ? etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3548. Data: 2018-03-23 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa ? etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3549. Data: 2018-03-23 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa ? etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3550. Data: 2018-03-23 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3551. Data: 2018-03-23 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3552. Data: 2018-03-22 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3553. Data: 2018-03-22 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3554. Data: 2018-03-21 13:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3555. Data: 2018-03-21 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.332.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3556. Data: 2018-03-21 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3557. Data: 2018-03-21 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3558. Data: 2018-03-21 13:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3559. Data: 2018-03-21 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.332.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3560. Data: 2018-03-21 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3561. Data: 2018-03-21 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3562. Data: 2018-03-21 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3563. Data: 2018-03-21 12:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.335.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3564. Data: 2018-03-21 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.334.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3565. Data: 2018-03-21 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.333.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Przystajń instrumentem płatniczym.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3566. Data: 2018-03-21 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.333.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Przystajń instrumentem płatniczym
Wykonanie: Agnieszka Janik
3567. Data: 2018-03-21 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.332.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3568. Data: 2018-03-21 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.332.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3569. Data: 2018-03-21 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3570. Data: 2018-03-21 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik