główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8701. Data: 2015-03-06 13:18
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8702. Data: 2015-03-06 13:17
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8703. Data: 2015-03-06 13:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8704. Data: 2015-03-06 13:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8705. Data: 2015-03-06 13:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. zwrotu akcyzy rolnikom
Wykonanie: Agnieszka Janik
8706. Data: 2015-03-02 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8707. Data: 2015-03-02 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8708. Data: 2015-02-26 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.40.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8709. Data: 2015-02-26 09:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.40.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8710. Data: 2015-02-26 09:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8711. Data: 2015-02-26 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8712. Data: 2015-02-26 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8713. Data: 2015-02-26 09:39
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.38.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla Radnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8714. Data: 2015-02-26 09:38
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dotyczące wysokości diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.38.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla Radnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8715. Data: 2015-02-26 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8716. Data: 2015-02-26 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Wykonanie: Agnieszka Janik
8717. Data: 2015-02-26 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8718. Data: 2015-02-26 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
8719. Data: 2015-02-26 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8720. Data: 2015-02-26 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
8721. Data: 2015-02-26 09:20
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2014 z dnia 13.02.2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8722. Data: 2015-02-26 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.26.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8723. Data: 2015-02-26 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.26.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
8724. Data: 2015-02-26 09:18
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2014 z dnia 13.02.2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8725. Data: 2015-02-26 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8726. Data: 2015-02-26 09:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2014 z dnia 13.02.2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
8727. Data: 2015-02-26 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8728. Data: 2015-02-26 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8729. Data: 2015-02-26 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8730. Data: 2015-02-26 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik