główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8791. Data: 2015-02-24 10:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
8792. Data: 2015-02-24 10:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o terminie publikacji oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8793. Data: 2015-02-24 10:04
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr III.2014 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8794. Data: 2015-02-24 10:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr III.2014 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu z sesji 29 XII 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
8795. Data: 2015-02-24 10:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr III.2014 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8796. Data: 2015-02-24 09:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8797. Data: 2015-02-24 09:55
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8798. Data: 2015-02-24 09:53
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. wyłożenia do wglądu studium zagosp. przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8799. Data: 2015-02-20 15:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8800. Data: 2015-02-20 08:43
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola ogólna w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
8801. Data: 2015-02-20 08:41
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola ogólna w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8802. Data: 2015-02-20 08:40
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola problemowa w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
8803. Data: 2015-02-20 08:39
Dział: Urząd Gminy » Kontrole » 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola problemowa w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8804. Data: 2015-02-20 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8805. Data: 2015-02-20 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8806. Data: 2015-02-19 16:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8807. Data: 2015-02-19 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8808. Data: 2015-02-19 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8809. Data: 2015-02-19 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8810. Data: 2015-02-19 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8811. Data: 2015-02-19 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8812. Data: 2015-02-19 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8813. Data: 2015-02-19 08:21
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kostrzyna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Agnieszka Janik
8814. Data: 2015-02-19 08:20
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb Kostrzyna
Wykonanie: Agnieszka Janik
8815. Data: 2015-02-16 14:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny projekt
Wykonanie: Agnieszka Janik
8816. Data: 2015-02-16 14:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8817. Data: 2015-02-16 14:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8818. Data: 2015-02-16 14:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8819. Data: 2015-02-16 14:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8820. Data: 2015-02-16 14:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 23. 02. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik