główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP I

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Nowa”

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2019/2020”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego