główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9991. Data: 2014-03-24 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9992. Data: 2014-03-24 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9993. Data: 2014-03-24 13:37
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 987, 1007/1 obręb Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty tytułu publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9994. Data: 2014-03-24 13:36
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 360 obręb Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9995. Data: 2014-03-24 13:35
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 360 obręb Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
9996. Data: 2014-03-24 13:34
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 231/2, 231/3, 231/4 obręb Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9997. Data: 2014-03-24 13:33
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 231/2, 231/3, 231/4 obręb Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
9998. Data: 2014-03-24 13:32
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 987, 1007/1 obręb Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9999. Data: 2014-03-24 13:31
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 987, 1007/1 obręb Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
10000. Data: 2014-03-18 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10001. Data: 2014-03-18 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10002. Data: 2014-03-18 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarzdzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10003. Data: 2014-03-18 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10004. Data: 2014-03-18 12:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowano błąd w zarządzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10005. Data: 2014-03-17 13:44
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10006. Data: 2014-03-17 13:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10007. Data: 2014-03-17 13:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10008. Data: 2014-03-17 13:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.145.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10009. Data: 2014-03-17 13:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.262.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10010. Data: 2014-03-17 13:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.262.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10011. Data: 2014-03-17 13:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.262.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10012. Data: 2014-03-17 13:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.262.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10013. Data: 2014-03-17 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.261.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr XXXI.235.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10014. Data: 2014-03-17 13:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.261.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr XXXI.235.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10015. Data: 2014-03-17 13:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.260.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.145.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10016. Data: 2014-03-17 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.260.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.145.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10017. Data: 2014-03-17 13:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.259.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10018. Data: 2014-03-17 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.259.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10019. Data: 2014-03-17 13:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.258.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10020. Data: 2014-03-17 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.258.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik