główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9181. Data: 2014-11-27 11:44
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9182. Data: 2014-11-27 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9183. Data: 2014-11-27 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9184. Data: 2014-11-27 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
9185. Data: 2014-11-27 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD
Wykonanie: Agnieszka Janik
9186. Data: 2014-11-27 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9187. Data: 2014-11-27 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9188. Data: 2014-11-27 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
9189. Data: 2014-11-27 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9190. Data: 2014-11-27 11:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9191. Data: 2014-11-27 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Zalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9192. Data: 2014-11-27 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9193. Data: 2014-11-27 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9194. Data: 2014-11-27 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik
9195. Data: 2014-11-24 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 4 - Wykaz posiadanego sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9196. Data: 2014-11-24 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Ulotka - załącznik nr 3 do wzoru umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9197. Data: 2014-11-24 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9198. Data: 2014-11-24 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9199. Data: 2014-11-24 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 1 - Oferta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9200. Data: 2014-11-24 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9201. Data: 2014-11-24 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9202. Data: 2014-11-24 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9203. Data: 2014-11-24 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Fortmaowano informację dot. podatku leśnego na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9204. Data: 2014-11-24 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację dot. wysokości podatku leśnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9205. Data: 2014-11-24 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek leśny na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9206. Data: 2014-11-21 13:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
9207. Data: 2014-11-21 13:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano część opisową projektu studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
9208. Data: 2014-11-21 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9209. Data: 2014-11-21 12:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9210. Data: 2014-11-21 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik