główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5341. Data: 2017-02-22 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2017 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
5342. Data: 2017-02-22 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5343. Data: 2017-02-22 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5344. Data: 2017-02-22 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5345. Data: 2017-02-22 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5346. Data: 2017-02-14 11:09
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 49 obręb Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5347. Data: 2017-02-14 11:09
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 49 obręb Michalinów
Wykonanie: Agnieszka Janik
5348. Data: 2017-02-13 15:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.224.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5349. Data: 2017-02-13 15:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.224.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5350. Data: 2017-02-13 15:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.223.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5351. Data: 2017-02-13 15:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.223.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5352. Data: 2017-02-13 15:24
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5353. Data: 2017-02-13 15:24
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5354. Data: 2017-02-13 15:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
5355. Data: 2017-02-13 15:16
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5356. Data: 2017-02-13 15:16
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5357. Data: 2017-02-13 15:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5358. Data: 2017-02-13 15:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5359. Data: 2017-02-13 15:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5360. Data: 2017-02-13 15:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5361. Data: 2017-02-13 15:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5362. Data: 2017-02-13 14:56
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 77, 84 obręb Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5363. Data: 2017-02-13 14:56
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - dz nr 77, 84 obręb Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
5364. Data: 2017-02-10 14:04
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację dot. pracowników GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
5365. Data: 2017-02-10 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.224.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5366. Data: 2017-02-10 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.224.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5367. Data: 2017-02-10 10:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV.223.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5368. Data: 2017-02-10 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV.223.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5369. Data: 2017-02-10 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.216.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5370. Data: 2017-02-10 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik