główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9301. Data: 2014-10-29 14:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9302. Data: 2014-10-29 14:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9303. Data: 2014-10-29 14:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9304. Data: 2014-10-28 13:33
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9305. Data: 2014-10-28 11:05
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborów informacji o granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9306. Data: 2014-10-28 11:04
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborów informacji o granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
9307. Data: 2014-10-24 13:17
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
9308. Data: 2014-10-23 12:47
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Przystajń w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9309. Data: 2014-10-23 12:47
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Przystajń w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9310. Data: 2014-10-23 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9311. Data: 2014-10-23 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9312. Data: 2014-10-22 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9313. Data: 2014-10-22 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9314. Data: 2014-10-22 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9315. Data: 2014-10-22 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9316. Data: 2014-10-22 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym będących własnością Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9317. Data: 2014-10-22 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym będących własnością Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9318. Data: 2014-10-22 13:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9319. Data: 2014-10-22 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9320. Data: 2014-10-22 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9321. Data: 2014-10-22 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9322. Data: 2014-10-22 13:13
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9323. Data: 2014-10-22 11:19
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Owieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Przystajń w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9324. Data: 2014-10-22 11:19
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Owieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Przystajń w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9325. Data: 2014-10-22 08:27
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przystajń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9326. Data: 2014-10-22 08:25
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przystajń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r...
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść komunikatu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9327. Data: 2014-10-22 08:25
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przystajń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Wykonanie: Agnieszka Janik
9328. Data: 2014-10-21 14:47
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono zmienione postanowienie o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9329. Data: 2014-10-21 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
9330. Data: 2014-10-21 12:48
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę GKW
Wykonanie: Agnieszka Janik