główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8611. Data: 2015-04-02 12:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.48.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8612. Data: 2015-04-02 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.48.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8613. Data: 2015-04-02 12:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.47.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8614. Data: 2015-04-02 12:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.47.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8615. Data: 2015-04-02 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.46.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8616. Data: 2015-04-02 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.46.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8617. Data: 2015-04-02 12:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.45.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8618. Data: 2015-04-02 12:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.45.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8619. Data: 2015-04-02 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.44.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8620. Data: 2015-04-02 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.44.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8621. Data: 2015-04-02 12:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.43.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Słoneczna".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8622. Data: 2015-04-02 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.43.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Słoneczna"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8623. Data: 2015-03-31 08:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr IV.2015 z IV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23 lutego 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8624. Data: 2015-03-31 08:42
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr IV.2015 z IV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23 lutego 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8625. Data: 2015-03-31 08:41
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IV.2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8626. Data: 2015-03-31 08:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IV.2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8627. Data: 2015-03-31 08:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr IV.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8628. Data: 2015-03-27 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. ?Dostosowanie istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego?
Wykonanie: Alina Piśniak
8629. Data: 2015-03-27 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. ?Dostosowanie istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego?
Wykonanie: Alina Piśniak
8630. Data: 2015-03-27 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. ?Dostosowanie istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego?
Wykonanie: Alina Piśniak
8631. Data: 2015-03-27 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8632. Data: 2015-03-27 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8633. Data: 2015-03-27 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8634. Data: 2015-03-27 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto zdublowaną publikację z uchwałą nr IV.39.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8635. Data: 2015-03-27 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.39.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8636. Data: 2015-03-27 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8637. Data: 2015-03-27 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8638. Data: 2015-03-27 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8639. Data: 2015-03-27 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XV.101.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8640. Data: 2015-03-27 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, poz. 671 z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300).
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik