główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9391. Data: 2014-10-01 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9392. Data: 2014-10-01 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9393. Data: 2014-10-01 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9394. Data: 2014-09-29 16:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9395. Data: 2014-09-26 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9396. Data: 2014-09-26 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9397. Data: 2014-09-26 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto publikację w celu wprowadzenia jej do nowej zakładki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9398. Data: 2014-09-26 09:36
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o dyżurach GKW
Wykonanie: Agnieszka Janik
9399. Data: 2014-09-26 09:35
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9400. Data: 2014-09-26 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
9401. Data: 2014-09-26 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9402. Data: 2014-09-26 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9403. Data: 2014-09-25 15:07
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 - 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 ? 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980 - 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9404. Data: 2014-09-25 15:06
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: P O S T A N O W I E N I E w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 ? 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 ? 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980 ? 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie?
Wykonanie: Agnieszka Janik
9405. Data: 2014-09-25 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 ? 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 ? 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980 ? 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie?, określając jednocześnie zakres raportu..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9406. Data: 2014-09-25 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 ? 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odwodnieniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 ? 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 43+980 ? 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń, pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie?, określając jednocześnie zakres raportu.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9407. Data: 2014-09-25 08:10
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o składzie osobowym GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYSTAJNI powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11. 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o składzie gminnej komisji wyborczej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9408. Data: 2014-09-25 08:09
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o składzie osobowym GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYSTAJNI powołanej do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16.11. 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9409. Data: 2014-09-24 20:08
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 25.09.2014 - Bagna, Przystajń ulice: Częstochowska, St. Sojczyńskiego i Widawa
Wykonanie: Paweł Antczak
9410. Data: 2014-09-19 13:44
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB28 s za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9411. Data: 2014-09-19 12:07
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: RB Z za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9412. Data: 2014-09-19 12:07
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: RB NDS za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9413. Data: 2014-09-19 12:06
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: RB N za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9414. Data: 2014-09-19 12:05
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: RB-28S za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9415. Data: 2014-09-19 12:05
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB 27S za 2012 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9416. Data: 2014-09-19 12:02
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB Z za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9417. Data: 2014-09-19 12:01
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB NDS za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9418. Data: 2014-09-19 12:00
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RBN za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9419. Data: 2014-09-19 11:15
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB 27S za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9420. Data: 2014-09-18 15:11
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik