główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4261. Data: 2017-11-15 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.287.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4262. Data: 2017-11-15 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.286.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4263. Data: 2017-11-15 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.285.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 70/3, 70/7, 89/1, 89/3 oraz 89/10 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
4264. Data: 2017-11-14 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.284.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 71/2, 90/1, 90/2, 90/10 oraz 90/15 w m. Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
4265. Data: 2017-11-14 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.283.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 71/7, w m. ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
4266. Data: 2017-11-14 15:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4267. Data: 2017-11-14 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4268. Data: 2017-11-14 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.280.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.274.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
4269. Data: 2017-11-14 15:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.279.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
4270. Data: 2017-11-14 09:12
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół NR XXXII.2017 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 września 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
4271. Data: 2017-11-14 09:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół NR XXXII.2017 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 września 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4272. Data: 2017-11-14 09:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół NR XXXII.2017 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 września 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4273. Data: 2017-11-10 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4274. Data: 2017-11-08 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4275. Data: 2017-11-08 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4276. Data: 2017-11-06 14:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4277. Data: 2017-11-06 14:56
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4278. Data: 2017-11-06 13:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
4279. Data: 2017-11-06 13:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
4280. Data: 2017-11-06 13:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
4281. Data: 2017-11-06 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
4282. Data: 2017-11-06 13:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4283. Data: 2017-11-06 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4284. Data: 2017-11-06 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4285. Data: 2017-11-06 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4286. Data: 2017-11-06 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4287. Data: 2017-11-06 13:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 13.11.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4288. Data: 2017-11-06 13:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4289. Data: 2017-11-06 13:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4290. Data: 2017-11-06 13:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk