główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6391. Data: 2016-06-06 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6392. Data: 2016-06-06 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6393. Data: 2016-06-06 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6394. Data: 2016-06-06 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6395. Data: 2016-06-06 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6396. Data: 2016-06-06 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6397. Data: 2016-06-06 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6398. Data: 2016-06-06 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6399. Data: 2016-06-03 09:03
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ulotkę dot. badań rozpoczynających się 1 czerwca br.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6400. Data: 2016-06-03 09:00
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plakat
Wykonanie: Agnieszka Janik
6401. Data: 2016-06-03 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XV.151.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6402. Data: 2016-06-03 08:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6403. Data: 2016-06-03 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 678043 S w miejscowości Kamińsko" na długości ok. 1937,50 mb..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6404. Data: 2016-06-03 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 678043 S w miejscowości Kamińsko" na długości ok. 1937,50 mb.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6405. Data: 2016-06-02 15:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędnie zeskanowane oświadczenie majątkowe za 2015 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
6406. Data: 2016-06-02 14:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędnie zeskanowane oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6407. Data: 2016-06-02 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6408. Data: 2016-06-02 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
6409. Data: 2016-06-02 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6410. Data: 2016-06-02 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6411. Data: 2016-06-02 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6412. Data: 2016-06-02 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6413. Data: 2016-06-02 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6414. Data: 2016-06-02 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6415. Data: 2016-06-02 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
6416. Data: 2016-06-02 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
6417. Data: 2016-06-02 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6418. Data: 2016-06-02 14:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6419. Data: 2016-06-02 13:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6420. Data: 2016-06-02 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik