główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3751. Data: 2018-02-15 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3752. Data: 2018-02-15 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3753. Data: 2018-02-15 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3754. Data: 2018-02-15 11:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3755. Data: 2018-02-15 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 9/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3756. Data: 2018-02-15 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3757. Data: 2018-02-15 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3758. Data: 2018-02-14 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3759. Data: 2018-02-14 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3760. Data: 2018-02-14 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano aktualny rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
3761. Data: 2018-02-13 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytsajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3762. Data: 2018-02-13 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytsajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3763. Data: 2018-02-13 09:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie 1".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały w informacji o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3764. Data: 2018-02-13 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3765. Data: 2018-02-13 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.306.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3766. Data: 2018-02-13 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3767. Data: 2018-02-13 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3768. Data: 2018-02-13 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.306.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3769. Data: 2018-02-13 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3770. Data: 2018-02-13 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.304.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie I".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3771. Data: 2018-02-13 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3772. Data: 2018-02-13 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.302.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3773. Data: 2018-02-13 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.301.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3774. Data: 2018-02-13 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.300.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3775. Data: 2018-02-13 09:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.299.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono numer uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3776. Data: 2018-02-12 16:05
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3777. Data: 2018-02-12 16:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3778. Data: 2018-02-12 11:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji mpzp
Wykonanie: Agnieszka Janik
3779. Data: 2018-02-12 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano link do publikacji mpzp
Wykonanie: Agnieszka Janik
3780. Data: 2018-02-12 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik