główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9691. Data: 2014-07-03 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.270.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9692. Data: 2014-07-02 15:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z działalności GOKSiR w 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9693. Data: 2014-07-01 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 60/2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9694. Data: 2014-07-01 08:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis zarządzenia nr 60/2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
9695. Data: 2014-07-01 08:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie GBP za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9696. Data: 2014-07-01 08:51
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z działaności GZOS w 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9697. Data: 2014-07-01 08:50
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
9698. Data: 2014-07-01 08:49
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
9699. Data: 2014-07-01 08:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9700. Data: 2014-07-01 08:47
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVI.2013 z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9701. Data: 2014-06-27 11:59
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9702. Data: 2014-06-25 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie dodane zarządzenie nr 66
Wykonanie: Agnieszka Janik
9703. Data: 2014-06-25 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie dodane zarządzenie nr 65
Wykonanie: Agnieszka Janik
9704. Data: 2014-06-25 08:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarzązdenia nr 66
Wykonanie: Agnieszka Janik
9705. Data: 2014-06-25 08:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9706. Data: 2014-06-25 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenie nr 65
Wykonanie: Agnieszka Janik
9707. Data: 2014-06-25 07:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9708. Data: 2014-06-24 11:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji srawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9709. Data: 2014-06-23 15:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 37.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9710. Data: 2014-06-23 15:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 37.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9711. Data: 2014-06-23 13:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. zamknięcia Urzędu 20 czerwca
Wykonanie: Agnieszka Janik
9712. Data: 2014-06-18 13:15
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9713. Data: 2014-06-17 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
9714. Data: 2014-06-17 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9715. Data: 2014-06-17 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9716. Data: 2014-06-16 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9717. Data: 2014-06-16 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9718. Data: 2014-06-16 08:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9719. Data: 2014-06-16 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 63/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9720. Data: 2014-06-13 11:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik