główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7711. Data: 2015-10-16 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7712. Data: 2015-10-16 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7713. Data: 2015-10-16 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7714. Data: 2015-10-16 11:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7715. Data: 2015-10-16 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7716. Data: 2015-10-16 11:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7717. Data: 2015-10-16 11:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7718. Data: 2015-10-16 11:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7719. Data: 2015-10-16 11:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7720. Data: 2015-10-16 11:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7721. Data: 2015-10-16 10:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki w Borze Zajacińskim o nr ewid. 487/3.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7722. Data: 2015-10-16 10:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki w Borze Zajacińskim o nr ewid. 487/3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7723. Data: 2015-10-16 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7724. Data: 2015-10-16 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ? działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7725. Data: 2015-10-16 10:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ? działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7726. Data: 2015-10-15 14:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu 23.10.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7727. Data: 2015-10-15 13:46
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o lokalu głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Przystajni z siedzibą w Zespole Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7728. Data: 2015-10-15 13:45
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o lokalu głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Przystajni z siedzibą w Zespole Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
7729. Data: 2015-10-15 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7730. Data: 2015-10-14 14:34
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa) .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7731. Data: 2015-10-14 14:33
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7732. Data: 2015-10-14 14:33
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (zastępstwo)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7733. Data: 2015-10-14 14:32
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7734. Data: 2015-10-14 14:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni (na czas zastępstwa)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7735. Data: 2015-10-14 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Szkic Mrówczak cz. 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7736. Data: 2015-10-14 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Szkic Mrówczak cz. 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7737. Data: 2015-10-14 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Szkic Mrówczak cz. 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7738. Data: 2015-10-14 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano szkic Brzeziny, Wrzosy, Wilcza Góra
Wykonanie: Agnieszka Janik
7739. Data: 2015-10-14 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Warunki przyłączenia - Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
7740. Data: 2015-10-14 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia drogowego - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra".
Dodatkowy opis redaktora: dodano Warunki przyłączenia - Brzeziny, Wrzosy, Wilcza Góra
Wykonanie: Agnieszka Janik