główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4351. Data: 2017-10-12 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 89
Wykonanie: Agnieszka Janik
4352. Data: 2017-10-12 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójt Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4353. Data: 2017-10-12 08:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4354. Data: 2017-10-12 08:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4355. Data: 2017-10-12 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4356. Data: 2017-10-12 08:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4357. Data: 2017-10-12 08:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4358. Data: 2017-10-12 08:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4359. Data: 2017-10-12 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4360. Data: 2017-10-12 08:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4361. Data: 2017-10-12 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4362. Data: 2017-10-12 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4363. Data: 2017-10-12 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4364. Data: 2017-10-12 08:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4365. Data: 2017-10-12 08:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4366. Data: 2017-10-12 08:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 wydatki UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
4367. Data: 2017-10-12 08:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4368. Data: 2017-10-12 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 92
Wykonanie: Agnieszka Janik
4369. Data: 2017-10-12 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4370. Data: 2017-10-12 08:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 6 października 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4371. Data: 2017-10-12 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 5 padziernika 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4372. Data: 2017-10-12 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4373. Data: 2017-10-12 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzązdenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4374. Data: 2017-10-12 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4375. Data: 2017-10-09 16:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie - posiedzenie 16.10.2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4376. Data: 2017-10-09 16:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4377. Data: 2017-10-09 16:49
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie na 16.10.2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4378. Data: 2017-10-09 16:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4379. Data: 2017-10-05 13:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 78
Wykonanie: Agnieszka Janik
4380. Data: 2017-10-05 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik