główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10171. Data: 2014-01-10 15:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o unieważnieniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10172. Data: 2014-01-08 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10173. Data: 2014-01-08 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10174. Data: 2014-01-08 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.247.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10175. Data: 2014-01-08 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.247.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10176. Data: 2014-01-08 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki nr 3-11
Wykonanie: Agnieszka Janik
10177. Data: 2014-01-08 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10178. Data: 2014-01-08 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał na 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10179. Data: 2014-01-08 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10180. Data: 2014-01-08 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10181. Data: 2014-01-08 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10182. Data: 2014-01-08 09:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10183. Data: 2014-01-08 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10184. Data: 2014-01-08 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10185. Data: 2014-01-08 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodać treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10186. Data: 2014-01-08 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10187. Data: 2014-01-08 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.247.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10188. Data: 2014-01-08 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.247.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10189. Data: 2014-01-08 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki 3-11
Wykonanie: Agnieszka Janik
10190. Data: 2014-01-08 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10191. Data: 2014-01-08 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10192. Data: 2014-01-08 09:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10193. Data: 2014-01-08 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10194. Data: 2014-01-08 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10195. Data: 2014-01-08 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10196. Data: 2014-01-08 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie dodany załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
10197. Data: 2014-01-08 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10198. Data: 2014-01-08 08:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10199. Data: 2014-01-08 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.243.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4094/.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10200. Data: 2014-01-08 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.243.2013 Rady Gminy Przystajń z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4094/.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik