główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7591. Data: 2015-10-30 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
7592. Data: 2015-10-30 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7593. Data: 2015-10-30 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.105.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7594. Data: 2015-10-30 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.104.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7595. Data: 2015-10-30 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala NR XI.104.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7596. Data: 2015-10-30 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.103.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7597. Data: 2015-10-30 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.103.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7598. Data: 2015-10-30 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7599. Data: 2015-10-30 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7600. Data: 2015-10-30 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7601. Data: 2015-10-30 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
7602. Data: 2015-10-30 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7603. Data: 2015-10-30 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7604. Data: 2015-10-30 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XI.100.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7605. Data: 2015-10-30 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XI.100.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
7606. Data: 2015-10-30 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr XI.99.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7607. Data: 2015-10-30 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr XI.99.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik
7608. Data: 2015-10-30 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.98.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7609. Data: 2015-10-30 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.98.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
7610. Data: 2015-10-30 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.97.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7611. Data: 2015-10-30 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.97.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik
7612. Data: 2015-10-30 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.96.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7613. Data: 2015-10-30 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.96.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7614. Data: 2015-10-30 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.95.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7615. Data: 2015-10-30 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.95.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7616. Data: 2015-10-30 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.94.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7617. Data: 2015-10-30 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.94.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
7618. Data: 2015-10-30 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI.111.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7619. Data: 2015-10-30 09:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI.111.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7620. Data: 2015-10-30 09:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XI.110.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik