główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8191. Data: 2015-07-01 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2015 dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia - wymiana pliku który się nie otwiera
Wykonanie: Agnieszka Janik
8192. Data: 2015-07-01 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2015 dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8193. Data: 2015-07-01 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 55/2015 dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8194. Data: 2015-07-01 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 54/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8195. Data: 2015-07-01 08:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 53/2015 dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8196. Data: 2015-07-01 08:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 52/2015 dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Wykonanie: Agnieszka Janik
8197. Data: 2015-07-01 08:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 51/2015 dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8198. Data: 2015-06-30 10:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń absolutorium za 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
8199. Data: 2015-06-30 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń absolutorium za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8200. Data: 2015-06-30 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik - Opinię
Wykonanie: Agnieszka Janik
8201. Data: 2015-06-30 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do Opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
8202. Data: 2015-06-30 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię Komisji dot. udzielenia absolutorium
Wykonanie: Agnieszka Janik
8203. Data: 2015-06-30 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8204. Data: 2015-06-30 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
Wykonanie: Agnieszka Janik
8205. Data: 2015-06-30 10:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VII.2015 z VII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8206. Data: 2015-06-30 09:59
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VII.2015 z VII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
8207. Data: 2015-06-30 09:58
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr VII.2015 z VII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu z VII sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8208. Data: 2015-06-30 09:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr VII.2015 z VII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 1 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8209. Data: 2015-06-24 13:02
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Mobilny Punkt Informacyjny dostępny 24 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8210. Data: 2015-06-22 15:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
8211. Data: 2015-06-22 15:22
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o inwentaryzacji (spisie z natury) miejsc występowania wyrobów/produktów budowlanych zawierających azbest, dla osób fizycznych i prawnych w ramach opracowania "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest".
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8212. Data: 2015-06-22 15:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o inwentaryzacji (spisie z natury) miejsc występowania wyrobów/produktów budowlanych zawierających azbest, dla osób fizycznych i prawnych w ramach opracowania "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest?.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o inwentaryzacji azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8213. Data: 2015-06-22 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o inwentaryzacji (spisie z natury) miejsc występowania wyrobów/produktów budowlanych zawierających azbest, dla osób fizycznych i prawnych w ramach opracowania "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest?
Wykonanie: Agnieszka Janik
8214. Data: 2015-06-22 14:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8215. Data: 2015-06-22 14:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 8.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie nr 8.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8216. Data: 2015-06-22 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 8.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8217. Data: 2015-06-22 13:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8218. Data: 2015-06-22 13:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz do załącznika nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8219. Data: 2015-06-22 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 do uchwały nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8220. Data: 2015-06-22 13:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 do proj nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik