główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6691. Data: 2016-04-07 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6692. Data: 2016-04-07 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6693. Data: 2016-04-07 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
6694. Data: 2016-04-07 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych)na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6695. Data: 2016-04-07 09:37
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2015 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6696. Data: 2016-04-07 09:36
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2015 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6697. Data: 2016-04-07 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji zarządzenia w BIP
Wykonanie: Agnieszka Janik
6698. Data: 2016-04-07 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6699. Data: 2016-04-07 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6700. Data: 2016-04-07 08:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędnie wprowadzony załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6701. Data: 2016-04-06 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono tabelą nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6702. Data: 2016-04-06 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tabelę nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6703. Data: 2016-04-06 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6704. Data: 2016-04-06 10:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6705. Data: 2016-04-06 10:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6706. Data: 2016-04-06 10:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6707. Data: 2016-04-06 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
6708. Data: 2016-04-06 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
6709. Data: 2016-04-06 09:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
6710. Data: 2016-04-06 09:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
6711. Data: 2016-04-06 09:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
6712. Data: 2016-04-06 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
6713. Data: 2016-04-06 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
6714. Data: 2016-04-06 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6715. Data: 2016-04-06 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6716. Data: 2016-04-06 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6717. Data: 2016-04-06 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6718. Data: 2016-04-06 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6719. Data: 2016-04-06 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6720. Data: 2016-04-06 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik