główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7081. Data: 2016-01-05 09:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7082. Data: 2016-01-05 09:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7083. Data: 2016-01-05 09:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7084. Data: 2016-01-05 09:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7085. Data: 2016-01-05 09:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7086. Data: 2016-01-05 09:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7087. Data: 2016-01-05 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7088. Data: 2016-01-05 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7089. Data: 2016-01-05 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7090. Data: 2016-01-05 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7091. Data: 2016-01-05 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7092. Data: 2016-01-05 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
7093. Data: 2016-01-05 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7094. Data: 2016-01-05 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7095. Data: 2016-01-05 08:39
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
7096. Data: 2016-01-05 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7097. Data: 2016-01-05 08:37
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7098. Data: 2016-01-05 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7099. Data: 2016-01-05 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
7100. Data: 2016-01-05 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7101. Data: 2016-01-05 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.131.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7102. Data: 2016-01-05 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.131.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7103. Data: 2016-01-05 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.130.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7104. Data: 2016-01-05 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.130.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7105. Data: 2016-01-05 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.133.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7106. Data: 2016-01-05 07:57
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.133.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7107. Data: 2016-01-05 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.133.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7108. Data: 2016-01-05 07:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.133.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7109. Data: 2016-01-05 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.132.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7110. Data: 2016-01-05 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.132.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik