główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3901. Data: 2018-01-25 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.301.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3902. Data: 2018-01-25 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.299.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3903. Data: 2018-01-25 10:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.300.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3904. Data: 2018-01-25 10:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.300.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3905. Data: 2018-01-25 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.299.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3906. Data: 2018-01-25 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.299.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3907. Data: 2018-01-24 11:52
Dział: Inne » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3908. Data: 2018-01-24 11:50
Dział: Inne » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3909. Data: 2018-01-24 11:49
Dział: Inne » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3910. Data: 2018-01-24 11:48
Dział: Inne » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3911. Data: 2018-01-24 11:47
Dział: Inne » Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3912. Data: 2018-01-24 10:45
Dział: Inne » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3913. Data: 2018-01-24 10:43
Dział: Inne » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3914. Data: 2018-01-24 10:42
Dział: Inne » Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport z konsultacji społecznych projektu
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3915. Data: 2018-01-23 14:51
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3916. Data: 2018-01-23 14:34
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3917. Data: 2018-01-23 14:34
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na I i II 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3918. Data: 2018-01-23 14:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXIV.2017 z XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18.12.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3919. Data: 2018-01-23 14:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXIV.2017 z XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18.12.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3920. Data: 2018-01-23 14:29
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXIV.2017 z XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 18.12.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3921. Data: 2018-01-22 16:52
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2018 roku
Wykonanie: Paweł Antczak
3922. Data: 2018-01-22 15:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3923. Data: 2018-01-22 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3924. Data: 2018-01-22 15:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3925. Data: 2018-01-22 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3926. Data: 2018-01-22 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3927. Data: 2018-01-19 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Plany Zamówień Publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3928. Data: 2018-01-19 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Plany Zamówień Publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3929. Data: 2018-01-17 09:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 22.01.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3930. Data: 2018-01-16 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk