główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11071. Data: 2013-05-14 14:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11072. Data: 2013-05-14 14:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11073. Data: 2013-05-13 15:28
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia komisji stałych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11074. Data: 2013-05-13 09:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11075. Data: 2013-05-09 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano WPF 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11076. Data: 2013-05-09 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdania za lata 2011-2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11077. Data: 2013-05-09 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
11078. Data: 2013-05-09 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11079. Data: 2013-05-09 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11080. Data: 2013-05-09 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 415/9 Podłęże Szlacheckie).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11081. Data: 2013-05-09 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 415/9 Podłęże Szlacheckie)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11082. Data: 2013-05-07 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11083. Data: 2013-05-07 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11084. Data: 2013-05-07 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11085. Data: 2013-05-07 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
11086. Data: 2013-05-07 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11087. Data: 2013-05-07 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
11088. Data: 2013-05-07 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11089. Data: 2013-05-07 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11090. Data: 2013-05-07 09:17
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11091. Data: 2013-05-07 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11092. Data: 2013-05-07 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11093. Data: 2013-05-07 09:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik - treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11094. Data: 2013-05-07 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11095. Data: 2013-05-07 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11096. Data: 2013-05-07 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2012.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11097. Data: 2013-05-07 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11098. Data: 2013-05-07 08:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2012.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11099. Data: 2013-05-07 08:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11100. Data: 2013-05-07 08:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik