główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2019-04-11 12:15
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano harmonogram dyżurów
Wykonanie: Agnieszka Janik
1712. Data: 2019-04-11 12:14
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1713. Data: 2019-04-11 12:08
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
1714. Data: 2019-04-11 11:59
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
1715. Data: 2019-04-11 11:53
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
1716. Data: 2019-04-10 14:59
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1717. Data: 2019-04-10 14:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Przystajń » Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1718. Data: 2019-04-10 14:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1719. Data: 2019-04-10 14:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr VI.2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1720. Data: 2019-04-10 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1721. Data: 2019-04-10 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1722. Data: 2019-04-10 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1723. Data: 2019-04-10 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1724. Data: 2019-04-10 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI.48.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1725. Data: 2019-04-10 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI.48.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1726. Data: 2019-04-10 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1727. Data: 2019-04-10 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1728. Data: 2019-04-10 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1729. Data: 2019-04-10 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1730. Data: 2019-04-10 13:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1731. Data: 2019-04-09 22:41
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
1732. Data: 2019-04-08 08:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skan oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1733. Data: 2019-04-08 08:41
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skan oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1734. Data: 2019-04-08 08:40
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Wykonanie: Agnieszka Janik
1735. Data: 2019-04-05 14:13
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1736. Data: 2019-04-05 14:12
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1737. Data: 2019-04-05 14:11
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2019
Wykonanie: Paweł Antczak
1738. Data: 2019-04-05 14:09
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
1739. Data: 2019-04-05 14:07
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
1740. Data: 2019-04-05 07:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 15.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik