główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6421. Data: 2016-06-02 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6422. Data: 2016-06-02 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6423. Data: 2016-06-02 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii do Propozycji planu Aglomeracji Panki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6424. Data: 2016-06-02 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii do Propozycji planu Aglomeracji Panki
Wykonanie: Agnieszka Janik
6425. Data: 2016-06-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6426. Data: 2016-06-02 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii
Wykonanie: Agnieszka Janik
6427. Data: 2016-06-02 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6428. Data: 2016-06-02 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
6429. Data: 2016-06-02 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6430. Data: 2016-06-02 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6431. Data: 2016-06-02 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV.151.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6432. Data: 2016-06-02 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV.151.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6433. Data: 2016-06-02 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6434. Data: 2016-06-02 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.162.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6435. Data: 2016-06-02 10:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6436. Data: 2016-06-02 10:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6437. Data: 2016-06-02 10:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paprotny Bogdan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6438. Data: 2016-06-02 10:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6439. Data: 2016-06-02 10:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska-Pilśniak Renata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6440. Data: 2016-06-02 10:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kochel Marianna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6441. Data: 2016-06-02 10:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6442. Data: 2016-06-02 08:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rabenda Monika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6443. Data: 2016-06-02 08:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6444. Data: 2016-06-02 08:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kudlińska Gabriela.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6445. Data: 2016-06-02 08:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6446. Data: 2016-06-02 08:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6447. Data: 2016-06-02 08:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6448. Data: 2016-06-02 08:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6449. Data: 2016-06-02 08:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chamela Edward.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6450. Data: 2016-06-02 08:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik