główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10021. Data: 2014-03-17 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.257.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10022. Data: 2014-03-17 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.257.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10023. Data: 2014-03-17 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10024. Data: 2014-03-11 13:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2013 z XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 lutego 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania wÓJTA
Wykonanie: Agnieszka Janik
10025. Data: 2014-03-11 12:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2013 z XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 lutego 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10026. Data: 2014-03-11 12:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2013 z XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 17 lutego 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10027. Data: 2014-03-10 16:29
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Paweł Antczak
10028. Data: 2014-03-10 16:25
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uzbrojeniu w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę oraz wykonanie obudowy studni, istniejącego odwiertu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń, wykonanie pomp głębinowych wraz z armaturą i orurowaniem oraz modernizacji obudów studni w istniejących studniach w ujęciach nr 1, 2, budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Przystajń - Gmina Przystajń wraz z przewodem wodociągowym łączącym SUW z istniejąca gminną rozdzielczą siecią wodociągową.
Wykonanie: Paweł Antczak
10029. Data: 2014-03-06 13:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10030. Data: 2014-03-06 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
10031. Data: 2014-03-06 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przystajń "Instrukcji Egzekucji Administracyjnej należności pieniężnych".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10032. Data: 2014-03-06 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Przystajń "Instrukcji Egzekucji Administracyjnej należności pieniężnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10033. Data: 2014-03-06 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10034. Data: 2014-03-06 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10035. Data: 2014-03-06 08:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10036. Data: 2014-03-06 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10037. Data: 2014-03-06 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10038. Data: 2014-03-06 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10039. Data: 2014-03-04 11:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
10040. Data: 2014-03-04 11:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
10041. Data: 2014-03-04 11:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10042. Data: 2014-03-04 11:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10043. Data: 2014-03-04 11:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10044. Data: 2014-03-04 11:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10045. Data: 2014-03-04 11:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10046. Data: 2014-03-04 11:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXXIV sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 10.03.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10047. Data: 2014-03-03 16:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 34.2014 z dnia 3 marca 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10048. Data: 2014-03-03 16:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 34.2014 z dnia 3 marca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10049. Data: 2014-02-28 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10050. Data: 2014-02-28 08:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik