główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7981. Data: 2015-08-20 14:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7982. Data: 2015-08-20 14:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7983. Data: 2015-08-20 14:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7984. Data: 2015-08-20 14:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7985. Data: 2015-08-19 21:18
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zmiana godzin pracy w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7986. Data: 2015-08-18 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
7987. Data: 2015-08-18 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano kosztorys
Wykonanie: Agnieszka Janik
7988. Data: 2015-08-18 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar
Wykonanie: Agnieszka Janik
7989. Data: 2015-08-18 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7990. Data: 2015-08-18 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
7991. Data: 2015-08-18 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7992. Data: 2015-08-18 12:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana godzin pracy w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano wpis dotyczący zmiany godzin pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7993. Data: 2015-08-18 08:28
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o wynikach konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7994. Data: 2015-08-17 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7995. Data: 2015-08-17 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
7996. Data: 2015-08-17 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7997. Data: 2015-08-17 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7998. Data: 2015-08-17 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7999. Data: 2015-08-17 08:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8000. Data: 2015-08-17 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.77.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.56.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8001. Data: 2015-08-17 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.75.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8002. Data: 2015-08-17 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.81.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8003. Data: 2015-08-17 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX.79.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8004. Data: 2015-08-17 07:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8005. Data: 2015-08-14 06:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana godzin pracy w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8006. Data: 2015-08-12 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8007. Data: 2015-08-12 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8008. Data: 2015-08-12 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8009. Data: 2015-08-12 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 69
Wykonanie: Agnieszka Janik
8010. Data: 2015-08-12 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik