główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr VI/12/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki:
uchwała Nr VI/12/07 28 KB