główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5191. Data: 2017-03-27 15:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5192. Data: 2017-03-27 15:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5193. Data: 2017-03-27 15:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5194. Data: 2017-03-27 15:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.233.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5195. Data: 2017-03-27 15:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.233.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5196. Data: 2017-03-27 15:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5197. Data: 2017-03-27 15:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5198. Data: 2017-03-27 15:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.223.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5199. Data: 2017-03-27 15:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.223.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5200. Data: 2017-03-27 14:25
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5201. Data: 2017-03-24 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5202. Data: 2017-03-23 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5203. Data: 2017-03-23 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.236.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5204. Data: 2017-03-23 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: chwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5205. Data: 2017-03-23 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: chwała Nr XXV.235.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5206. Data: 2017-03-23 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5207. Data: 2017-03-23 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.234.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5208. Data: 2017-03-23 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.233.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5209. Data: 2017-03-23 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5210. Data: 2017-03-23 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5211. Data: 2017-03-23 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.232.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5212. Data: 2017-03-23 12:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.223.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5213. Data: 2017-03-23 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.231.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.223.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5214. Data: 2017-03-23 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.230.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5215. Data: 2017-03-23 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.230.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5216. Data: 2017-03-23 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.229.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5217. Data: 2017-03-23 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.229.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5218. Data: 2017-03-23 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.228.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5219. Data: 2017-03-23 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.228.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5220. Data: 2017-03-23 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.225.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik