główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5881. Data: 2016-09-23 13:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5882. Data: 2016-09-23 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5883. Data: 2016-09-23 13:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5884. Data: 2016-09-23 13:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5885. Data: 2016-09-23 13:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
5886. Data: 2016-09-23 09:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5887. Data: 2016-09-22 11:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5888. Data: 2016-09-22 11:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5889. Data: 2016-09-22 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5890. Data: 2016-09-22 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5891. Data: 2016-09-22 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5892. Data: 2016-09-22 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5893. Data: 2016-09-22 11:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5894. Data: 2016-09-22 11:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5895. Data: 2016-09-22 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5896. Data: 2016-09-22 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5897. Data: 2016-09-21 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5898. Data: 2016-09-20 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5899. Data: 2016-09-20 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5900. Data: 2016-09-20 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przystajń zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5901. Data: 2016-09-20 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przystajń zaliczonych do sektora finansów publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
5902. Data: 2016-09-20 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5903. Data: 2016-09-20 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5904. Data: 2016-09-20 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5905. Data: 2016-09-20 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5906. Data: 2016-09-20 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5907. Data: 2016-09-20 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5908. Data: 2016-09-20 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia województwa częstochowskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5909. Data: 2016-09-20 14:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.188.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 września 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia województwa częstochowskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5910. Data: 2016-09-20 14:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia województwa częstochowskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik