główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7171. Data: 2015-12-29 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Korekta oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7172. Data: 2015-12-29 11:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji oraz za 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
7173. Data: 2015-12-29 11:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7174. Data: 2015-12-29 11:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Korekta oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
7175. Data: 2015-12-28 14:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7176. Data: 2015-12-28 14:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7177. Data: 2015-12-28 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik na 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7178. Data: 2015-12-28 14:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7179. Data: 2015-12-28 14:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7180. Data: 2015-12-28 14:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7181. Data: 2015-12-28 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 127/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7182. Data: 2015-12-28 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację
Wykonanie: Agnieszka Janik
7183. Data: 2015-12-28 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7184. Data: 2015-12-28 14:26
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7185. Data: 2015-12-28 14:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu w dniu 24 grudnia br.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7186. Data: 2015-12-23 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Paweł Antczak
7187. Data: 2015-12-22 10:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano korektę oświadczenia majątkowego za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7188. Data: 2015-12-22 10:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kochel Marianna.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie za 2015 r. - początek zatrudnienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7189. Data: 2015-12-22 08:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
7190. Data: 2015-12-22 08:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 13
Wykonanie: Agnieszka Janik
7191. Data: 2015-12-22 08:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
7192. Data: 2015-12-22 08:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
7193. Data: 2015-12-22 08:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 13.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono postanowienie zawierające błąd pisarski
Wykonanie: Agnieszka Janik
7194. Data: 2015-12-21 16:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 126
Wykonanie: Agnieszka Janik
7195. Data: 2015-12-21 16:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7196. Data: 2015-12-21 16:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7197. Data: 2015-12-21 16:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7198. Data: 2015-12-21 16:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia 123
Wykonanie: Agnieszka Janik
7199. Data: 2015-12-21 16:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do projektu nr 9 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7200. Data: 2015-12-21 16:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do projektu nr 9 - baza danych
Wykonanie: Agnieszka Janik