główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8761. Data: 2015-02-25 14:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.36.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.101.2012 Rady gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa Ślaskiego z 2012 r., poz. 1847)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8762. Data: 2015-02-25 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.35.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Wykonanie: Agnieszka Janik
8763. Data: 2015-02-25 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.34.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
8764. Data: 2015-02-25 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.33.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8765. Data: 2015-02-25 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.33.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8766. Data: 2015-02-25 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.32.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8767. Data: 2015-02-25 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.32.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8768. Data: 2015-02-25 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.31.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8769. Data: 2015-02-25 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.30.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8770. Data: 2015-02-25 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8771. Data: 2015-02-25 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.28.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
8772. Data: 2015-02-25 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
8773. Data: 2015-02-25 14:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.26.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz soecki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8774. Data: 2015-02-25 14:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.26.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz soecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
8775. Data: 2015-02-25 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8776. Data: 2015-02-25 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8777. Data: 2015-02-25 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8778. Data: 2015-02-25 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8779. Data: 2015-02-25 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8780. Data: 2015-02-25 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8781. Data: 2015-02-25 14:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.22.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8782. Data: 2015-02-25 14:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.21.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8783. Data: 2015-02-25 14:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8784. Data: 2015-02-25 14:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.21.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8785. Data: 2015-02-25 14:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.20.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8786. Data: 2015-02-25 14:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.20.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8787. Data: 2015-02-25 14:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV.19.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8788. Data: 2015-02-25 14:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV.19.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
8789. Data: 2015-02-25 12:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8790. Data: 2015-02-24 10:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kucharczyk Andrzej.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną publikację dot. oświadczenia majątkowego za 2004 r A. kucharczyk nie zawierającą załącznika z oświadczeniem majątkowym
Wykonanie: Agnieszka Janik